Chiếc kệ đựng đồ linh hoạt của Mocoloco

Chiếc kệ đựng đồ ‘Present’ của Mocoloco sau đây có kiểu dáng linh hoạt có thể dễ dàng tháo lắp và phù hợp cho những không gian hiện đại. Bạn có muốn mang chiếc kệ này vào trong ngôi nhà riêng của mình không? Mời bạn xem qua.

eb135d5a80900664ed6d17b04429e82a Chiếc kệ đựng đồ linh hoạt của Mocoloco

0f8898285e454603d146c561ecf62844 Chiếc kệ đựng đồ linh hoạt của Mocoloco

6c668d3f125b4e635fd107678e44b0a6 Chiếc kệ đựng đồ linh hoạt của Mocoloco

19de9a2c3d543aebdd6dbaf6b19bbb81 Chiếc kệ đựng đồ linh hoạt của Mocoloco

39b51590e4144556a667412d86df42b0 Chiếc kệ đựng đồ linh hoạt của Mocoloco

62e5002e7ac17f34620f6cadd0fd0008 Chiếc kệ đựng đồ linh hoạt của Mocoloco

e776978f285d50e663625a76f79ffd99 Chiếc kệ đựng đồ linh hoạt của Mocoloco

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *